Giỏ hàng

DIỄN ĐÀN: "CHUNG TAY CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG"

 Ngày 16 tháng 12 năm 2020 Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng", nhằm hưởng ứng và thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030".

     Người cao tuổi là đối tượng yếu thế nhưng rất đông đảo (11,4 triệu người) và được đón nhận nhiều sự quan tâm của xã hội. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Việc giữ gìn sức khỏe và phòng tránh bệnh tật ở độ tuổi trên 60 là cực kỳ quan trọng, trong bối cảnh tháp dân số đang tăng dần về phía dân số già.

     Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã có Nghị quyết 20, 21-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình Sức khoẻ Việt Nam của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh người cao tuổi là đối tượng yếu thế, cần nhận được nhiều sự chăm sóc, quan tâm. 

     Đồng thời, Thủ tướng Chính Phủ cũng đã ra Quyết định số 1579/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

     Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hưởng ứng, thực hiện các quyết định, nghị quyết trên, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam  phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn "Chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng" Với mục đích: 

  1. Tri ân những cống hiến to lớn của người cao tuổi nước nhà, đồng thời khơi dậy lòng tự hào và động viên lớp người cao tuổi tiếp tục ohats huy cao độ vai trò của mình đối với gia đình, xã hội và đất nước.
  2. Ghi nhận những kết quả đạt được trong việc phát huy vai trò và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đồng thời rút ra được những ưu khuyết điểm, khó khăn, thuận lợi, những kinh nghiệm trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Từ đó tìm ra các giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện Quyết định 1579/QĐ – TTg về phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030.
  3. Trên kết quả đạt đã đạt được, làm rõ hơn các nội dung, phương thức, mô hình và việc khai thác các nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò Người cao tuổi tại cộng đồng cơ sở mà hai Hội cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị của người cao tuổi, giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính, tâm lý cho gia đình và đất nước.
  4. Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của cộng đồng cũng như của mỗi người trong chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi.