Giỏ hàng

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Trọng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Bellrings

Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Bellrings

Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học y Hà Nội năm 1969 và về làm giảng viên tại Trường Đại học Y Bắc Thái. Đó là thời gian ông đã làm việc bằng năng lực, bằng sự tận tâm và trở thành thầy giáo dạy giỏi của nhà trường.

Với tinh thần tích cực học tập,ông tham dự nhiều khóa học quan trọng để hoàn thiện bản thân: Năm 1981, bảo vệ Luận án Tiến sĩ ở Tiệp Khắc.

Năm 1988 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Bắc Thái.

Năm 1991 được phong Hàm Phó Giáo Sư.

Từ năm 1988 đến năm 1992 kiêm nhiệm Giám đốc BVĐK Trung ương Thái Nguyên.

Từ năm 1992 -31/12/2006, ông được Chính phủ bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại Bộ...

Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Bellrings

Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học y Hà Nội năm 1969 và về làm giảng viên tại Trường Đại học Y Bắc Thái. Đó là thời gian ông đã làm việc bằng năng lực, bằng sự tận tâm và trở thành thầy giáo dạy giỏi của nhà trường.

Với tinh thần tích cực học tập,ông tham dự nhiều khóa học quan trọng để hoàn thiện bản thân: Năm 1981, bảo vệ Luận án Tiến sĩ ở Tiệp Khắc.

Năm 1988 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Bắc Thái.

Năm 1991 được phong Hàm Phó Giáo Sư.

Từ năm 1988 đến năm 1992 kiêm nhiệm Giám đốc BVĐK Trung ương Thái Nguyên.

Từ năm 1992 -31/12/2006, ông được Chính phủ bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại Bộ Y tế, GS.TS Lê Ngọc Trọng được giao nhiều nhiệm vụ về quản lý y tế, trong đó nổi bật nhất là chỉ đạo phát triển mạng lưới khám chữa bệnh Việt Nam.

Năm 2001-2004, kiêm Giám đốc Trung tâm tin học.

Ông được phong hàm Giáo Sư năm 2002.

Năm 2003-200

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Trọng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Bellrings

Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Bellrings

Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học y Hà Nội năm 1969 và về làm giảng viên tại Trường Đại học Y Bắc Thái. Đó là thời gian ông đã làm việc bằng năng lực, bằng sự tận tâm và trở thành thầy giáo dạy giỏi của nhà trường.

Với tinh thần tích cực học tập,ông tham dự nhiều khóa học quan trọng để hoàn thiện bản thân: Năm 1981, bảo vệ Luận án Tiến sĩ ở Tiệp Khắc.

Năm 1988 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Bắc Thái.

Năm 1991 được phong Hàm Phó Giáo Sư.

Từ năm 1988 đến năm 1992 kiêm nhiệm Giám đốc BVĐK Trung ương Thái Nguyên.

Từ năm 1992 -31/12/2006, ông được Chính phủ bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại Bộ Y tế, GS.TS Lê Ngọc Trọng được giao nhiều nhiệm vụ về quản lý y tế, trong đó nổi bật nhất là chỉ đạo phát triển mạng lưới khám chữa bệnh Việt Nam.

Năm 2001-2004, kiêm Giám đốc Trung tâm tin học.

Ông được phong hàm Giáo Sư năm 2002.

Năm 2003-2004 kiêm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị.

Năm 2005-2006 kiêm Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Chủ tịch Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021

Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

GS.TS Lê Ngọc Trọng đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp Y tế Việt Nam, được nhân dân tin yêu, đồng nghiệp trong ngành và các thế hệ học trò yêu mến, quý trọng và gọi ông bằng hai từ gần gũi, thân thương: Thầy Trọng.

 

4 kiêm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị.

Năm 2005-2006 kiêm Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Chủ tịch Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021

Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

GS.TS Lê Ngọc Trọng đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp Y tế Việt Nam, được nhân dân tin yêu, đồng nghiệp trong ngành và các thế hệ học trò yêu mến, quý trọng và gọi ông bằng hai từ gần gũi, thân thương: Thầy Trọng.