Giỏ hàng

Triển khai chương trình "Tầm soát đái tháo đường" tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Hôm nay ngày tại Trung tâm y tế huyện Thăng Bình, Ban đại diện NCT huyện Thăng Bình phối hợp với BQL Dự án CSSK NCT tại cộng đồng tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh đái tháo đường cho NCT trong huyện.

Về dự có GS-TS, TTND Lê Ngọc Trọng nguyên thứ trưởng Bộ y tế, phó chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Bác Nguyễn Nhung trưởng ban đại diện Người cao tuổi tỉnh QNam, bác sĩ Nguyễn Bá Quyền phó chánh VP Hội GDCSSKCD VN, phòng y tế, trung tâm y tế, chủ tịch UBND, chủ tịch NCT và trạm trưởng trạm yte của 22 xã thị trấn trong huyện, cùng với...

Hôm nay ngày tại Trung tâm y tế huyện Thăng Bình, Ban đại diện NCT huyện Thăng Bình phối hợp với BQL Dự án CSSK NCT tại cộng đồng tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh đái tháo đường cho NCT trong huyện.

Về dự có GS-TS, TTND Lê Ngọc Trọng nguyên thứ trưởng Bộ y tế, phó chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Bác Nguyễn Nhung trưởng ban đại diện Người cao tuổi tỉnh QNam, bác sĩ Nguyễn Bá Quyền phó chánh VP Hội GDCSSKCD VN, phòng y tế, trung tâm y tế, chủ tịch UBND, chủ tịch NCT và trạm trưởng trạm yte của 22 xã thị trấn trong huyện, cùng với tỏi phóng viên của Huyện cũng có về đưa tin cho Hội nghị.

Tầm soát đái tháo đường là một chương trình lớn, được sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức hội, Y tế địa phương và đơn vị hỗ trợ chuyên môn là Dự án chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng thuộc Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua hội nghị đã thống nhất triển khai chương trình kiểm soát đái tháo đường cho tất cả chi hội dưới cơ sở. Về phía Dự án chăm sóc sức khỏe Ngươi cao tuổi tại cộng đồng sẽ hỗ trợ về mặt nhân sự và máy móc cần thiết để triển khai.


Hôm nay ngày 08/08 năm 2018 hội Người cao tuổi huyện Hiệp Đức phối hợp cùng Ban quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại cộng đồng tổ chức Hội nghỉ triển khai chuyên đề "Kiểm soát Đái Tháo Đường" trên khu vực toàn huyện. Hội nghị có sự góp mặt đầy đủ của phòng y tế, trung tâm y tế địa phương. Hội nghị thống nhất cao việc triển khai chuyên đề. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 08 năm 2018 đến hết năm 2018.