Giỏ hàng

Triển khai chương trình "Tầm soát Đái tháo đường" tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam


Hôm nay ngày 08/08 năm 2018 hội Người cao tuổi huyện Hiệp Đức phối hợp cùng Ban quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại cộng đồng tổ chức Hội nghỉ triển khai chuyên đề "Kiểm soát Đái Tháo Đường" trên khu vực toàn huyện. Hội nghị có sự góp mặt đầy đủ của phòng y tế, trung tâm y tế địa phương. Hội nghị thống nhất cao việc triển khai chuyên đề. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 08 năm 2018 đến hết năm 2018.


Hôm nay ngày 08/08 năm 2018 hội Người cao tuổi huyện Hiệp Đức phối hợp cùng Ban quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại cộng đồng tổ chức Hội nghỉ triển khai chuyên đề "Kiểm soát Đái Tháo Đường" trên khu vực toàn huyện. Hội nghị có sự góp mặt đầy đủ của phòng y tế, trung tâm y tế địa phương. Hội nghị thống nhất cao việc triển khai chuyên đề. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 08 năm 2018 đến hết năm 2018.

Danh mục tin tức

Từ khóa