Giỏ hàng

Tin tức SK 1

Hiện nay với xu hướng phát triển kinh tế, mọi người đều phải chạy đua với thời gian với áp lực công việc càng cao; áp lực từ các quan niệm về vật chất cũng ảnh hưởng rất lớn tới thói quen sinh hoạt hàng ngày của từng hộ gia đình.

Chính vì vậy, các hoạt động cộng đồng mang tính chất xã hội, chia sẻ, giao lưu trong dân cư đang ngày càng ít được quan tâm khiến đời sống tinh thần của người dân đang ngày một nghèo nàn hơn, sự sẻ chia và tính trách nhiệm giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội cũng ít dần đi.

Vấn đề này càng thực sự đáng lo ngại đối với những người già, bởi...

Hiện nay với xu hướng phát triển kinh tế, mọi người đều phải chạy đua với thời gian với áp lực công việc càng cao; áp lực từ các quan niệm về vật chất cũng ảnh hưởng rất lớn tới thói quen sinh hoạt hàng ngày của từng hộ gia đình.

Chính vì vậy, các hoạt động cộng đồng mang tính chất xã hội, chia sẻ, giao lưu trong dân cư đang ngày càng ít được quan tâm khiến đời sống tinh thần của người dân đang ngày một nghèo nàn hơn, sự sẻ chia và tính trách nhiệm giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội cũng ít dần đi.

Vấn đề này càng thực sự đáng lo ngại đối với những người già, bởi họ chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất về mặt tinh thần.

Danh mục tin tức

Từ khóa