Giỏ hàng

Cuộc thi Dưỡng sinh kinh lạc tại các xã thuộc cụm B, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Nhằm cổ vũ phong trào luyện tập dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe cho Người cao tuổi trên địa bàn, Ban đại diện Người cao tuổi huyện Đại lộc tổ chức Hội thi thể dục dưỡng sinh năm 2018. Tại cụm B, tham gia có 7 CLB Dưỡng sinh kinh lạc/ 7 xã tham gia.

Kết quả Hội thi:

Giải nhất: CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Phong

Giảu Nhì: CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Chánh

Đồng giải Ba: CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Cường, Đại Thắng

Giải khuyến khích: 3 CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Minh, Đại Tân và Đại Thạnh 

Nhằm cổ vũ phong trào luyện tập dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe cho Người cao tuổi trên địa bàn, Ban đại diện Người cao tuổi huyện Đại lộc tổ chức Hội thi thể dục dưỡng sinh năm 2018. Tại cụm B, tham gia có 7 CLB Dưỡng sinh kinh lạc/ 7 xã tham gia.

Kết quả Hội thi:

Giải nhất: CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Phong

Giảu Nhì: CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Chánh

Đồng giải Ba: CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Cường, Đại Thắng

Giải khuyến khích: 3 CLB Dưỡng sinh kinh lạc xã Đại Minh, Đại Tân và Đại Thạnh