Chương trình Du lịch sức khỏe An Lão 2023 - Kỉ niệm 15 năm hình thành và phát triển Dưỡng sinh Kinh lạc

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SỨC KHỎE AN LÃO 2023 – KỈ NIỆM 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG SINH KINH LẠC VIỆN IEP

Tiếp nối những thành công rực rỡ của Chương trình du lịch sức khỏe An Lão lần thứ nhất năm 2022, ngày 21, 22, 23 tháng 5 năm 2023 vừa qua, Viện Nghiên cứu sức khỏe Người cao tuổi...

Read More