Ý NGHĨA LOGO – SLOGAN

LOGO Viện Nghiên cứu sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng lấy biểu tượng búp sen làm cốt lõi trong logo với những mong muốn và tâm huyết về ngành chăm sóc sức khỏe. Biểu tượng...

Read More

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện nghiên cứu sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng được thành lập dựa trên những trăn trở và tâm huyết với nghề chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe Người cao tuổi của...

Read More