VIỆN IEP TRIỂN KHAI TẬP HUẤN MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN HƯNG HÀ, THÁI BÌNH

VIỆN IEP TRIỂN KHAI TẬP HUẤN MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI CHO 15 XÃ – 8 HUYỆN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Chương trình phối hợp số 21 Về việc triển khai Mô hình Chăm sóc sức khỏe Người cao...

Read More